Learning lab

Etableringsfrämjande för kommuner och regioner

Datum: augusti-september 2020
Register to event

Förbättra din kommuns eller regions förmåga att locka företag och investeringar

En läranderesa med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande.

Internationella företags sökande efter nya marknader och tillgångar leder till ökad konkurrens för svenska kommuner och regioner. I Europa och Norden håller städer och regioner på att professionalisera sitt etableringsfrämjande för att kunna utmärka sig i mängden.

Vi bjuder nu in svenska kommuner och regioner till en läranderesa med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande som bidrar till tillväxt och sysselsättning.

Det här får du som deltagare:

 • En inspelad videokonferens, som inleder läranderesan genom att vi går igenom grunderna för Business Attraction Management. Videokonferensen pågår 1,5 timme.
 • Individuell coachning via videokonferens – vi kallar det sparring – med de anmälda deltagarna/teamen från respektive kommun eller region. Det är ett tillfälle att ta upp de teman eller utmaningar som deltagarna står inför i sina enskilda organisationer. Videokonferenserna pågår ca. 1 timme per deltagande person/organisation.
 • Ett gemensamt fysiskt utbildningstillfälle den 17:e september, om situationen medger det, annars genomför vi det digitalt. Vi har väl utvecklade metoder för digitala workshopar för lärande och erfarenhetsutbyte.

Läranderesan kommer att förse dig med en helhetsbild av arbetssättet för etableringsfrämjande, de gemensamma begreppen och de nödvändiga verktygen och strategierna som bygger på verkliga fall och best practice. Utöver de exempel som kan inspirera dig, ditt team eller andra intressenter du jobbar med, kommer du att ha delat erfarenheter med andra deltagare.

Fokus på deltagarnas frågeställningar, bland annat:

 • Hur marknadsför vi oss och vår plats för investerare och företag?
 • Vilka verktyg och strategier för Business Attraction Management finns det?
 • Hur väcker vi intresse hos investerare och ser till att etablering och ”soft landing” går smidigt?
 • Hur gör vi för att nyetablerade verksamheter växer, är innovativa och blir framgångsrika på vår plats?
 • Vilka är egentligen våra idealiska investerare?
 • Hur passar vårt platsvarumärke in i etableringsfrämjandet?
 • Hur formulerar vi fungerande värdeerbjudanden för vår plats?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna inom investeringsfrämjande?

Vem bör delta?

Vi vill bjuda in alla svenska kommuner och regioner som har ambitioner att växa och utveckla sitt näringsliv.

Målgruppen är näringslivschefer, näringslivsstrateger, etableringsansvariga, affärsutvecklare, projektledare och andra som jobbar med näringslivsutveckling eller etableringar på kommunal eller regional nivå. Ni är välkomna att delta enskilt, men vi uppmuntrar deltagande som team – det är ju ett bra tillfälle att svetsa samman gruppen som jobbar med investeringsfrämjande.

Hur går det till?

Träningsupplägget består av en kombination av presentationer, diskussioner och workshoppar för att uppmuntra till interaktion och lärande.

Utbildningen utgår från “Business Attraction Management for Cities and Regions”- modellen (BAM) som ger deltagarna nya perspektiv på långsiktigt investeringsfrämjande, gemensamma begrepp för att kunna samverka mellan olika enheter, och konkreta verktyg och strategier för att bli mer effektiva.

Figur: Business Attraction Management (BAM). Läs mer här.

Anmälan och avgift

Avgiften för att delta är 7 900 SEK ex. moms där fika, lunch och dokumentation ingår. Om ni är fler från samma organisation så erbjuder vi en rabatt; 13 900 SEK för två deltagare eller 19 900 SEK för tre deltagare.

Vad händer om datumet inte passar?

Om ni föredrar så kan vi komma till er – en hel- eller halvdag, med ert team, på hemmaplan med upp till 15 deltagare.

Om kursen

Utbildningen bygger på resultaten från “Business Attraction Management in Nordic Cities and Regions”, ett nordiskt projekt som genomfördes med 22 nordiska kommuner och regioner. Baserat på de insikter och erfarenheter om etablering som utbyttes har vi byggt ett gediget kunskapsunderlag som tillämpas på verkliga fall.

Ladda ner handboken från projektet här.

Sedan vi genomförde det första Business Attraction Management-projektet har många av deltagarna intygat hur de kunnat tillämpa av insikterna och verktygen i det vardagliga arbetet. Några av de platser där vi jobbat med BAM är; Business Finland, Skövde kommun, Region Uppsala, Hedemora kommun, Mikkeli, Pieksämäki och Savonlinna kommuner i Finland, Larvik i Norge, Copenhagen Capacity i Danmark och Basel i Schweiz.

För ytterligare information

Vänligen kontakta Mats Segerström +46 702–671409

Läs mer om Business Attraction Management.

Nyheter och tidigare projekt inom etableringsfrämjande.

Register to event
Get in touch with our

Mats Segerström

  Event

  Etableringsfrämjande för kommuner och regioner

  Register for the event by filling out the form below.

   You can read the Privacy Policy HERE.

   Please observe that registration is binding. You may transfer your ticket to a colleague if needed.

   7 900 SEK ex. moms. Om ni är fler från samma organisation så erbjuder vi en rabatt; 13 900 SEK för två deltagare eller 19 900 SEK för tre deltagare.

   Download file

   Download the file by filling out the form below.

    By clicking, I consent that Future Place Leadership has access to my data (name and e-mail) which I can withdraw at any time by contacting the service provider via e-mail. (please read our Privacy Policy)