Learning lab

Investment promotion for cities and regions

Datum:  26 mars, 2020
Plats:  Openlab (KTH Campus) i Stockholm

In Swedish: Förbättra din kommuns eller regions förmåga att locka företag och investeringar

En heldagsutbildning med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande.

Internationella företags sökande efter nya marknader och tillgångar leder till ökad konkurrens för svenska kommuner och regioner. I Europa och Norden håller städer och regioner på att professionalisera sitt etableringsfrämjande för att kunna utmärka sig i mängden.

Vi bjuder nu in svenska kommuner och regioner till en heldagsutbildning med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande som bidrar till tillväxt och sysselsättning. Utbildningen utgår från “Business Attraction Management for Cities and Regions”- modellen (BAM) som ger deltagarna nya perspektiv på långsiktigt investeringsfrämjande, gemensamma begrepp för att kunna samverka mellan olika enheter, och konkreta verktyg och strategier för att bli mer effektiva.

Fokus på deltagarnas frågeställningar, bland annat:

 • Hur marknadsför vi oss och vår plats för investerare och affärer?
 • Vilka verktyg och strategier för Business Attraction Management finns det?
 • Hur väcker vi intresse hos investerare och ser till att etablering och ”soft landing” går smidigt?
 • Hur gör vi för att nyetablerade verksamheter växer, är innovativa och blir framgångsrika på vår plats?
 • Vilka är egentligen våra idealiska investerare?
 • Hur passar vårt platsvarumärke in i etableringsfrämjandet?
 • Hur formulerar vi fungerande värdeerbjudanden för vår plats?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna inom investeringsfrämjande?

Som deltagare får du med dig:

Heldagsutbildningen kommer att förse dig med en helhetsbild av arbetssättet för etableringsfrämjande, de gemensamma begreppen och de nödvändiga verktygen och strategierna som bygger på verkliga fall och bästa praxis. Utöver de exempel som kan inspirera dig, ditt team eller andra intressenter du jobbar med, kommer du att ha delat erfarenheter med andra deltagare.

Vem bör delta?

Vi vill bjuda in alla svenska kommuner och regioner som har ambitioner att växa och utveckla sitt näringsliv.

Målgruppen är näringslivschefer, näringslivsstrateger, etableringsansvariga, affärsutvecklare, projektledare och andra som jobbar med näringslivsutveckling eller etableringar på kommunal eller regional nivå. Ni är välkomna att delta enskilt, men vi uppmuntrar deltagande som team – det är ju ett bra tillfälle att svetsa samman gruppen som jobbar med investeringsfrämjande.

Hur går det till?

Årets BAM-träning är en heldag som genomförs i Stockholm. Vi startar kl. 10:00 för att alla ska ha en möjlighet att ta sig till Openlab (KTH Campus) samma dag och avslutar dagen kl. 17:00.

Träningsupplägget består av en kombination av presentationer, diskussioner och workshoppar för att uppmuntra till interaktion och lärande.

Figur: Business Attraction Management (BAM). Läs mer här.

Anmälan och avgift

Avgiften för att delta är 7 900 SEK ex. moms där fika, lunch och dokumentation ingår. Om ni är fler från samma organisation så erbjuder vi en rabatt; 13 900 SEK för två deltagare eller 19 900 SEK för 3 deltagare.

Deltagare som anmäler sig före 31:a januari, 2020, får en 20%-ig rabatt (skriv in BAM OPEN i fritextrutan).

Vad händer om datumet inte passar?

Om ni föredrar så kan vi komma till er – en hel- eller halvdag, med ert team, på hemmaplan med upp till 8 deltagare.

Om kursen

Utbildningen bygger på resultaten från “Business Attraction Management in Nordic Cities and Regions”, ett nordiskt projekt som genomfördes med 22 nordiska kommuner och regioner. Baserat på de insikter och erfarenheter om etablering som utbyttes har vi byggt ett gediget kunskapsunderlag som tillämpas på verkliga fall.

Sedan vi genomförde det första Business Attraction Management-projektet har många av deltagarna intygat hur de kunnat tillämpa av insikterna och verktygen i det vardagliga arbetet. Några av de platser där vi jobbat med BAM är; Business Finland, Skövde kommun, Region Uppsala, Hedemora kommun, Mikkeli, Pieksämäki och Savonlinna kommuner i Finland, Larvik i Norge, Copenhagen Capacity i Danmark och Basel i Schweiz.

För ytterligare information

Vänligen kontakta Mats Segerström +46 702–671409

Läs mer om Business Attraction Management.

Nyheter och tidigare projekt inom etableringsfrämjande.

Get in touch with our

Mats Segerström

  Event

  Investment promotion for cities and regions

  Register for the event by filling out the form below.

   You can read the Privacy Policy HERE.

   Please observe that registration is binding. You may transfer your ticket to a colleague if needed.

   7 900 SEK ex. moms. . Om ni är fler från samma organisation så erbjuder vi en rabatt; 13 900 SEK för två deltagare eller 19 900 SEK för 3 deltagare.

   Download file

   Download the file by filling out the form below.

    By clicking, I consent that Future Place Leadership has access to my data (name and e-mail) which I can withdraw at any time by contacting the service provider via e-mail. (please read our Privacy Policy)